Debata Szkolna Bezpieczeństwo w finansach osobistych

Finanse osobiste to sztuka zarządzania własnymi pieniędzmi. Umiejętność kontrolowania
wydatków tak, by zawsze wystarczało na wszystkie potrzeby. Świadome korzystanie z
narzędzi pomnażania tego, co udało się odłożyć. Mądre budowanie bezpieczeństwa
finansowego, które umożliwia planowanie przyszłości. Te umiejętności procentują przez całe
życie, dlatego warto je doskonalić od najmłodszych lat. Drużyna uczniów klas 7-8,
przystąpiła do drugiego zadania, czyli debaty szkolnej.
Bezpiecznie zarządzać finansami osobistymi to nauczyć się dbać o własne pieniądze tak, by
ograniczać ryzyko ich utraty w różnych życiowych sytuacjach. Warto pamiętać, że mamy
wolność wyboru metody płatności. Płacąc gotówką, dobrze jest umieć rozpoznawać
zabezpieczenia banknotów przed fałszerstwami. Korzystając z bankowości elektronicznej w
tym mobilnej, trzeba przestrzegać żelaznych zasad bezpieczeństwa chroniących przed
cyberzagrożeniami. Mając oszczędności, trzeba wiedzieć, jak je bezpiecznie przechowywać.
Inwestując, trzeba umieć oszacować ryzyko, a pożyczając, unikać pułapki rosnącego
zadłużenia. Zawsze trzeba wnikliwie czytać umowy dotyczące zobowiązań finansowych i
podpisywać je tylko wtedy, jeśli nie budzą żadnych wątpliwości. Mając te umiejętności,
mamy gwarancję, iż jesteśmy bezpieczni w finansach osobistych.
W piątek 11.03.2022r,odbyło się „Spotkanie z ekspertem” połączone wraz ze „Szkolną
debatą”. Spotkanie zrealizowano w formie wykładu połączonego z warsztatem, uczniowie i
nauczyciele mogli realizować zaplanowane zadania przez eksperta oraz zadawać
przygotowane wcześniej pytania. Członkowie drużyn odpowiedzialni byli przede wszystkim
za organizację spotkań, wybór eksperta, realizację zadań wynikających ze spotkań-rezultatów,
dekorację i wystrój sali . Wykład prowadzony był w formie pogadanki, wraz z prezentacją
przeplataną pytaniami oraz krótkim sprawdzeniem wiedzy i spostrzegawczości. Podawane
były przykłady z życia osób znanych, które nie zarządzały swoimi pieniędzmi w sposób
efektywny i w efekcie traciły ogromne fortuny. Sukces natomiast najczęściej osiągamy
własną pracą i wiedzą jak wykorzystać zarobione pieniądze. Celem wykładu było
uświadomienie, iż zarządzanie pieniędzmi dotyczy każdego z nas.