„90 lat minęło, jak jeden dzień”-  Jubileusz Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Porębie.

Od kilkunastu miesięcy w Szkole Podstawowej nr 2 w Porębie trwały intensywne przygotowania do obchodów jubileuszu. 90 lat temu w roku 1932 powstał budynek szkoły, który szybko stał się nieodłącznym elementem krajobrazu naszego miasta. Dzięki oddanej kadrze pedagogicznej oraz mądremu zarządzaniu kierowników i dyrektorów, palcówka kształciła kolejne pokolenia dzieci i młodzieży. W roku 2005 nadano jej imię Jana Pawła II oraz ufundowano sztandar. To właśnie słowa patrona szkoły stały się mottem jubileuszowych uroczystości: „Nie ma większego bogactwa w narodzie nad światłych  obywateli”. Ta niecodzienna uroczystość miała swój finał  28 października 2022 r.

Spotkanie stało się pretekstem do wspomnień, powrotu do minionych lat dziecięcych ludzi, którzy z tym miejscem związali swoje życie. Nieodparty urok młodości, bliscy sercu ludzie, znane mury  to magnes przyciągający byłych i obecnych uczniów, rodziców i nauczycieli.

Obchody rozpoczęła msza odprawiona przez wieloletniego proboszcza parafii  pw. św. Jerzego, księdza proboszcza Jerzego Kulisia oraz księdza proboszcza parafii najświętszej Marii Panny Anielskiej w Porębie- Niwki Tomasza Pawełczyka . Po nabożeństwie  zaproszeni goście oraz uczniowie wraz w wychowawcami udali się autokarem do sali widowiskowej Miejskiego Ośrodka Kultury w Porębie, gdzie o godzinie 11 odbyły się główne uroczystości. Przybyłych gości powitano pamiątkowymi plakietkami, dyplomami, okolicznościowymi kalendarzami oraz statuetkami dla „Przyjaciół Szkoły”.

Po odśpiewaniu hymnu i wprowadzeniu pocztu sztandarowego, jak przystało na gospodarza,  pani Dyrektor powitała licznie przybyłych gości:

Panią Barbarę Dolniak- posłankę na sejm VIII i IX kadencji,

Radną sejmiku Województwa Śląskiego- panią Marię Materlę

Burmistrza Miasta Poręba-pana Ryszarda Spyrę,

Sekretarz Miasta Poręba- panią Barbarę Baran,

Skarbnika Miasta Poręba-panią Joannę Muchę

Wizytatora Delegatury w  Sosnowcu- pana Kazimierza Horbatowskiego,

MPWiK Poręba – pana Mariusza Grabarczyka,

MOK Poręba- Kierownika Posterunku Policji w Porębie Asp. Piotra Szewczyka,

ZEAS Poręba –panią Ewę Weber,

MOPS Poręba- panią Katarzynę Wilk,

ZOZ Poręba- panią Joannę Pelińską,

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 – panią Agnieszkę Andrzejewską,

Dyrektor Przedszkola Miejskiego  nr 1- panią Justynę Kłosowską,

Dyrektor Zespołu Szkół im. Mikołaja Kopernika- panią Beatę Mędrecką- Bańkę,

Radnego Powiatu Zawierciańskiego- pana Karola Hadrycha,

Przewodniczącą Rady Miasta-panią Elżbietę Kołodziej,

Wiceprzewodniczącego Rady Miasta- pana Tomasza Turka,

Radnych Powiatu panią: Agnieszkę Ajchenlaub, Grażynę Furmanek, Barbarę Golę, Ewelinę Janeczek, Jolantę Łakomską, Jarosława Machurę,

Księdza proboszcza parafii pw. św. Jerzego w Porębie- Jerzego Kulisia,

pana Sławomira Drabka,

panią Barbarę Czernik,

panią Ewę Grzesiak,

Przewodniczącą Rady Rodziców panią Katarzynę Stebnicką,

Prezes Stowarzyszenia „Dwójka z Górki” panią Katarzynę Jańczak

oraz Nauczycieli były i obecnych, Rodziców, Uczniów oraz wszystkich zebranych w auli .

Pani Dyrektor w słowach przemówienia wprowadziła zebranych w klimat niecodziennej uroczystości, wymieniając wszystkich kierowników i dyrektorów szkoły od roku 1932 po czasy obecne. Wspominając krótko czasy przeszłe, przedstawiła obecny kształt  szkoły oraz zadania, które stoją jeszcze przed nami. Zwróciła uwagę na rolę palcówki dla społeczności lokalnej
i konieczności współpracy z organami władzy samorządowej.

Pani Dyrektor złożyła podziękowania wszystkim osobom i instytucjom, które wspierały naszą szkołę , których śmiało można uhonorować mianem „Przyjaciel Szkoły”.

Byli to:

Klub Radnych „Jedność i Przyszłość”,

Firma PROBUD – Ryszard Mizera,

Firma Bellsport – Grzegorz Leszczyński,

Firma BrodaTrans – Elżbieta Broda,

Firma Viking – Tomasz Kwapisz,

Pani Zofia Czyżewska,

Auto Mechanika – Paweł Płoszaj,

FHU „Mario-Car” Mariusz Bijak,

Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” Poręba,

Pośrednictwo Ubezpieczeniowe Ewa Lis.

Następnie głos zabrał Burmistrz Miasta Poręba pan Ryszard Spyra, który w słowach pełnych emocji i wzruszenia, jako były wychowanek szkoły, nie tylko przypomniał ludzi tworzących historię Jubilatki, ale dostrzegł jej ogromną wagę, jaką pełniła i pełni w wprowadzaniu młodych ludzi w świat nauki, przygotowując ich do sukcesu naukowego i zawodowego. Zwrócił również uwagę na fakt, że wpływ pracowników gminy oraz rodziców na kształt dzisiejszej szkoły nie może być ograniczany. 

Radna Sejmiku Wojewódzkiego pani Maria Materla, podziękowała za zaproszenie  i odczytała list gratulacyjny od Marszałka Województwa Śląskiego 6 kadencji pana Jakuba Chełstowskiego.

Pani Posłanka na Sejm Barbara Dolniak, uświetniając swą obecnością urodziny szkoły ,w kilku ciepłych słowa skierowanych do pani  Dyrektor, społeczności szkolnej i lokalnej podziękowania za pracę i wkład w kształtowanie młodego pokolenia.

Pan Radny Powiatu Zawierciańskiego Karol Hadrych podkreślił wielką aktywność edukacyjną naszej szkoły, przekazał również życzenia i pozdrowienia od nieobecnego Radnego Powiatu Zawierciańskiego pana Bogusława Piotrowskiego.

Pan wizytator Kazimierz Horbatowski po złożeniu życzeń na ręce pani Dyrektor odczytał list gratulacyjny od pani Dyrektor Delegatury w Sosnowcu Mirosławy Kolwas- Soczyńskiej.

Życzenia oraz wiele ciepłych słów pod adresem emerytowanych dyrektorów i nauczycieli szkoły padły z ust Pani Elżbiety Kołodziej, Przewodniczącej Rady Miasta, która odczytała list od Radnych Miasta Poręba skierowanych do Dyrekcji szkoły. Zwróciła uwagę, że jubileusz ruszył lawinę wspomnień o szkole, uczniach i nauczycielach i skłonił do refleksji nad teraźniejszością i przyszłością edukacji.

Pan Wiceprzewodniczący Rady Miasta Tomasz Turek wręczył kwiaty i podziękowania Dyrektor placówki. Radne Miasta Poręba panie Jolanta Łakomska i Ewelina Janeczek serdecznie podziękowały za zaproszenie i złożyły gratulacje.

Wiele miłych słów przekazały : Przewodnicząca Rady Rodziców pani Katarzyna Stebnicka oraz  Prezes Stowarzyszenia „Dwójka z Górki” pani Katarzyna Jańczak. Radna Powiatu Zawierciańskiego pani Dorota Pytlik oprócz życzeń i gratulacji w imieniu swoim i Szkoły Podstawowej nr 9 w Zawierciu, zwróciła się do uczniów szkoły, aby tworzyli jej historię i chętnie wracali do wspomnień jako absolwenci.

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 pani Agnieszka Andrzejewska  i pani Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 1 Justyna Kłosowska  w Porębie serdecznie podziękowały pani Dyrektor Małgorzacie Dychus i przekazały z tej okazji list gratulacyjny oraz pamiątkową tablicę.

Ksiądz proboszcz parafii pw. św.  Jerzego  Jerzy Kuliś pogratulował i podziękował
za zaproszenie, odniósł się do słów kazania , w których odwołał się do olbrzymiej wagi pracy nauczycieli i pracowników szkoły w kształtowaniu młodego pokolenia. Cytując słowa wybitnych polskich poetów i pisarzy, podkreślił znaczenie w  edukacji wychowania patriotycznego.

Na zakończenie tej części uroczystości pani Dyrektor odczytała list od pani Anny Kwapisz- Pańczyk byłej dyrektor szkoły w latach 2002- 2017, w którym wyraziła uznanie, wdzięczność i głęboki szacunek dla nauczycieli, pracowników szkoły, uczniów i nauczycieli oraz organu prowadzącego z Burmistrzem Miasta na czele, za możliwość zgodnej współpracy przez wiele lat.

Po oficjalnych przemówieniach został odśpiewany hymn szkoły i nastąpiło uroczyste wyprowadzenie sztandaru. W poczcie mieli honor uczestniczyć uczniowie: Jan Grabowski, Michał Mazur, Zuzanna Bergier, Julia Kapuśniak, Oliwia Makieła, Lena Kurp.

Następnie przyszedł czas na montaż słowno-muzyczny przygotowany przez panią Agnieszkę Wierzbińską. W klimat niepowtarzalnego spotkania wprowadziła wszystkich uczennica Zuzia Turek słowami piosenki „Moja wesoła szkoła” . Konferansjerzy: Oliwia Wrzos, Igor Chabros, Stanisław Strzelecki, przywołując dawne chwile i czasy zabrali wszystkich w świat wspomnień i refleksji związanych z działalnością szkoły, a co za tym idzie poznawanych w jej murach tekstów literackich i  piosenek. Uczniowie: Szymon Furtacz, Filip Grela, Matylda Konarska, Anna Kula, Igor Dygas, Michalina Gajek, Amelia Bzdeń, Weronika Jańczak, Zuzanna Turek ,Zofia Walasek, Cupiał Bartosz, Igor Grela,  Mazur Jakub, Słowiński Miłosz, Tomasz Kuźniak, Noczyńska Nikola, Aleksandra Nowak, Leon Syrek,  Maria Osuch, Wiktoria Pelińska pięknie wyrecytowali wersy uznanych pisarzy i poetów polskich.

Z ogromnym entuzjazmem i zaciekawieniem widownia zareagowała na występy Absolwentów naszej szkoły pani Martyny Pażniewskiej, Emilii Wójcik i Sebastiana Winczakiewicza, których mogliśmy obejrzeć w ciekawym zestawieniu, dzięki przygotowanym fragmentom ich występów sprzed kilku i kilkunastu lat. W sentymentalną podróż porwała zebranych wyświetlona prezentacja, ukazująca uczniów, nauczycieli  biorących udział
w wydarzeniach z ostatnich kilkudziesięciu lat.

Tym nostalgicznym akcentem zakończyła się część oficjalna a wszyscy zebrani zostali zaproszeni  do budynku naszej Jubilatki na ostatnią część uroczystości – oficjalne otwarcie  Boiska Wielofunkcyjnego znajdującego się na placu szkolnym.

O 13.30  konferansjerzy rozpoczęli uroczystość krótkim wprowadzeniem, następnie pani Dyrektor podziękowała Organowi Prowadzącemu za dar boiska, siłowni oraz klimatyzacji zamontowanej na sali gimnastycznej. Pani Posłanka Barbara Dolniak przekazała piłki do gry, aby dały początek rozgrywkom sportowym.

Pani Dyrektor zaprosiła czcigodnych Gości do uroczystego przecięcia wstęgi. Ksiądz proboszcz poświęcił obiekt sportowy, a  pan Burmistrz w kilku słowach podkreślił, że jest to prezent od wszystkich mieszkańców Poręby i jako pierwszy dokonał wrzutu do kosza. Kolejny rzut należał do ksiądz proboszcza  Jerzego Kulisia.

Wśród wystrzałów zimnych ogni grupa taneczno- sportowa uczniów naszej szkoły wykonała taniec  „Woka- woka”, co spotkało się z wielkim aplauzem zgromadzonych. Uczeń Dawid Kula ubrany w kompletny strój sportowy zaśpiewał tematyczną piosenkę.

 Po tej uczcie duchowej zaproszono wszystkich do szkoły na zwiedzanie klas, obejrzenie prezentacji, wystaw i kronik oraz na smakowity kawałek urodzinowego tortu.

Ze wspomnieniami w sercu i dobrymi emocjami zakończyły się obchody urodzin naszej szkoły. Z niecierpliwością i wypiekami na twarzy oczekujemy na kolejny jubileusz, na który już teraz serdecznie zapraszamy.

                                                                                  Redakcja: Dorota Grzesiak