Uroczyste zakończenie roku szkolnego i pożegnanie Absolwentów 2022/2023

 Po miesiącach wytężonej pracy, 23 czerwca 2023 roku nadszedł czas na upragniony wypoczynek. O godzinie 10.30 w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 2  im. Jana Pawła II w Porębie odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2022/2023.

   Na początku Pani Dyrektor Małgorzata Dychus przywitała uczniów, rodziców, nauczycieli, pracowników szkoły oraz zaproszonych gości: Burmistrza Miasta Poręba Pana Ryszarda Spyrę, Skarbnik Miasta Panią Joannę Muchę, Przewodnicząca Rady Miasta Panią Elżbietę Kołodziej, Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Poręba Pana Tomasza Turka, Dyrektora MOK Poręba Pana Karola Hadrycha, Panią Ewę Grzesiak z Wydziału Oświaty UM Poręba, Przewodniczącego Miejskiej Komisji Rewizyjnej ZOSP w Porębie druha  Wiesława Pańczyka.

   W podniosłej atmosferze odbyła się najpierw ceremonia przekazania Sztandaru Szkoły i ślubowania absolwentów. Momentem długo wyczekiwanym przez uczniów było wręczenie przez Panią Dyrektor i Wychowawców nagród za wysokie wyniki w nauce i sukcesy osiągnięte w konkursach.  Podziękowania również zostały złożone rodzicom, którzy aktywnie działali na rzecz szkoły.

Następnie uczniowie klasy VIII  wspominali lata spędzone w murach tej szkoły oraz dziękowali  nauczycielom i rodzicom za pomoc, wsparcie i trud włożony w  ich nauczanie i wychowanie. Miłą niespodziankę dla absolwentów przygotowali uczniowie klasy VI, którzy dobrym  prezentem pożegnali starszych kolegów.

   Po spotkaniu ogólnym, uczniowie poszczególnych klas udali się wraz z wychowawcami do sal lekcyjnych, by we własnym gronie dokonać refleksji nad minionymi  miesiącami oraz podzielić się wakacyjnymi planami.