Symbole Szkoły

Patronem szkoły jest Jan Paweł II.

SZTANDAR

Sztandar SPII z wizerunkiem Ojca Św. Został zaprojektowany przez pracownika naszej placówki panią Beatę Cichecką. Sztandar jest obecny podczas wszystkich ważnych wydarzeń w szkole i tych, w których szkoła bierze udział. Na co dzień umieszczony jest w gablocie w głównym holu szkoły.

słowa: Beata Cichecka
muzyka: Agnieszka Wierzbińska

Hymn Szkoły