KONTAKT

Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej nr 2
im. Jana Pawła II w Porębie „Dwójka z Górki”
ul. Wiedzy 3, 42-480 Poręba
NIP:649-230-26-19 KRS:0000560257 REGON:361 638 237
nr rach. 45 2030 0045 1110 0000 0409 9970

Kontakt z Zarządem Stowarzyszenia
Zarzad.dwojkazgorki@gmail.com

Prezes – Katarzyna Jańczak
Wiceprezes – Katarzyna Joanna Stebnicka

Wiceprezes – Jacek Bełtowski
Skarbnik – Joanna Płoszaj

Sekretarz – Magdalena Konarska