Zarząd Stowrzyszenia

PrezesKatarzyna Jańczak
Wiceprezes Katarzyna Stebnicka
WiceprezesJacek Bełtowski
SkarbnikJoanna Płoszaj
SekretarzMagdalena Konarska