O stowarzyszeniu

Wszystko zaczęło się w niewielkiej szkole na Górce….

W marcu 2015 roku, gdy władze borykającej się z problemami finansowymi Poręby poinformowały o planach związanych z likwidacją jednostek oświatowych w mieście, postanowiliśmy zawalczyć o przyszłość Szkoły Podstawowej nr 2. Grupa rodziców i pracowników szkoły utworzyła Stowarzyszenia Przyjaciół SP2 im. Jana Pawła II w Porębie i rozpoczęła działalność wspierającą szkołę. Aktem założycielskim podpisanym 20 marca 2015 roku nadano Stowarzyszeniu nazwę „Dwójka z Górki”.
29 maja 2015 roku nasze Stowarzyszenie zostało wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000560257.
Stowarzyszenia rozwija i wspiera wszelkie aktywności edukacyjne i kulturalne adresowane do dzieci oraz społeczności lokalnej. Działamy na rzecz nauki, oświaty i wychowania uczniów szkoły i przedszkola. Organizujemy i wspieramy różnego rodzaju przedsięwzięcia rozwijające wspólnotę szkolną, przedszkolną i  lokalną. Inspirujemy, aktywizujemy i integrujemy mieszkańców na rzecz wszechstronnego rozwoju zarówno SP2 jak i naszej dzielnicy. Podejmujemy szereg inicjatyw, dzięki którym pozyskujemy środki finansowe by wspierać działalność szkoły. Wszystko to udaje się wdrożyć w życie dzięki niezwykłemu zaangażowaniu i wielkiemu zapałowi ludzi dobrej woli. Przedsięwzięciom Stowarzyszenia towarzyszy zawsze dobra zabawa i przyjazna atmosfera.
Wszystkich Państwa, którzy chcą dołączyć do naszej twórczej i aktywnej grupy, serdecznie zapraszamy do współpracy.

Dołącz do nas