Rada Rodziców

Przewodnicząca Rady Rodziców pani Katarzyna Stebnicka

Zastępca Przewodniczącej pani Karina Skrobich