O nas

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II w Porębie jest państwową szkołą publiczną. Opiekę merytoryczną i metodyczną nad placówką sprawują Śląski Kurator Oświaty oraz Wydział Oświaty Urzędu Miasta Poręba.

W placówce realizowane są zajęcia w oddziałach przedszkolnych i szkole podstawowej.

Nasze przedszkole czynne jest codziennie od poniedziałku do piątku od godz. 7h00 do 16h30. Mamy grupy 3-latków, 4-latków i 5-latków.

Zajęcia i zabawy z dziećmi prowadzi wykwalifikowana kadra pedagogiczna.

Posiadamy własne zaplecze kuchenne, gdzie codziennie przygotowywane są świeże i zdrowe posiłki dla naszych podopiecznych.

Oddziały przedszkolne mieszczą się na parterze budynku. Dzieci uczą się i bawią w przestrzennych, kolorowych salach wyposażonych w pomoce naukowe i zabawki. Do dyspozycji dzieci jest sala z suchym basenem ( basen z piłeczkami) i konstrukcją wspinaczkową dla maluszków. Na terenie placówki znajduje się też bezpieczny plac zabaw, z którego dzieci chętnie korzystają w pogodne dni.

W szkole podstawowej działają klasy od 1 do 8.  Wykwalifikowana kadra pedagogiczna dba o wysoki poziom nauczania i wszechstronny rozwój uczniów. Szkoła osiąga wysokie wyniki w nauce, co znajduje potwierdzenie w uzyskiwanej każdego roku wysokiej punktacji z egzaminu ósmoklasisty. Bierzemy także udział w różnych programach kierowanych dla szkół podstawowych takich jak  „Owoce w szkole””, „Szklanka mleka” a także organizujemy wiele aktywności lokalnie: Dni Sportu, „Dzień Ziemi”, „Bieg Papieski”, Dzień Patrona, Przegląd Twórczości Dzieci i Młodzieży i wiele innych.
Szkoła  posiada dobre zaplecze dydaktyczne ( między innymi salę komputerową, salę multimedialną) oraz własne zaplecze sportowe: salę gimnastyczną oraz boisko szkolne.  Uczniowie mogą korzystać ze szkolnej biblioteki.

Zajęcia odbywają się w trybie jednozmianowym i rozpoczynają codziennie od godziny 8h00.

Do dyspozycji uczniów jest świetlica czynna codzienne od godz. 7h30  do 16h30 oraz stołówka.

Placówka dba o stały i wielostronny rozwój dzieci. W pracy dydaktycznej, opiekuńczej wychowawczej nauczyciele kierują się dobrem dzieci, troską o ich rozwój intelektualny, społeczny i intelektualny. Kształtują uczniowskie  postawy zainteresowania nauką, wrażliwości wobec postaw innych i szacunku dla drugiego człowieka. Szkoła  zapewnia przestrzeń dla indywidualnego rozwoju każdego ucznia.
Nasza szkoła działa już blisko 90 lat. Początki jej istnienia sięgają XX-lecia międzywojennego