Grono Pedagogiczne 2021-2022

RADA PEDAGOGICZNA W ROKU SZKOLNYM 2021/2022                                                         
MAŁGORZATA DYCHUSDYREKTOR SZKOŁY/język angielski/doradztwo zawodowe
BEATA CICHECKAWychowawca klasy II
AGNIESZKA ZAMORAWychowawca klasy III/wychowanie do życia w rodzinie
ELŻBIETA WYSTRYCHOWSKAWychowawca przedszkola – grupa ” Motylki”
KATARZYNA MALENGA Wychowawca klasy V/matematyka
ANNA KLICHWychowawca klasy VI/język angielski
SYLWIA SZYMOCHA Wychowawca klasy VIII a/ język polski / PPP
AGNIESZKA WIERZBIŃSKAWychowawca klasy
VIII b/ muzyka / wychowawca świetlicy/ informatyka
URSZULA SZYMCZYK Wychowawca przedszkola – grupa ” Pszczółki” 
KATARZYNA SZEWCZYK – DRABEKWychowawca przedszkola – grupa “Biedronki”
ILONA MIROWSKA Wychowawca klasa I
SYLWIA JAWORSKA -SZCZĘCH Język polski / wychowawca świetlicy
MONIKA OLSZEWSKAbiologia/przyroda
JOANNA BURZYŃSKAplastyka
ROMAN KOT Edukacja dla bezpieczeństwa 
ANNA KWAPISZ- PAŃCZYKWychowawca świetlicy
ARKADIUSZ WOJDYŁAfizyka
TOMASZ PAWEŁCZYK religia
BARBARA KULIGOWSKAchemia
IZABELA ORMANWspomaganie / PPP
MAGDALENA GUDYŚlogopeda
PRZEMYSŁAW DRABEKtechnika
DOROTA GRZESIAKJęzyk polski
JUSTYNA KŁOSOWSKAWychowawca klasy IV / wychowanie fizyczne
AGNIESZKA MOSTOWSKAgeografia
MARIUSZ KOŁTONWychowanie fizyczne / wychowawca świetlicy
KLAUDIA MUSIALIKWspomaganie / PPP
ANNA PARUZEL – ZAJĄCpedagog
GRAŻYNA ŁAPAJbiblioteka