” Poznaj Polskę”- wycieczka do Krakowa i Ojcowa

W dniach 8-9 maja 39 uczniów z naszej Szkoły wzięło udział w dwudniowej wycieczceedukacyjnej do Krakowa i Ojcowa dofinansowanej z rządowego projektu Ministra Edukacji iNauki „Poznaj Polskę”.  Celem wycieczki było uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego poprzezumożliwienie dzieciom poznawania Polski, tradycji, zabytków, kultury Czytaj więcej