Szkoła Podstawowa nr2 Im Jana Pawła II

Serdecznie witamy. Nasza szkoła jest państwową szkołą publiczną. Opiekę merytoryczną i metodyczną nad placówką sprawują Śląski Kurator Oświaty oraz Wydział Oświaty Urzędu Miasta Poręba.