Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka

” Moje prawa – ważna sprawa! Ja się bawić prawo mam.

Mam też prawo do rodziny, żebym nigdy nie był sam!

Mogę uczyć się i pytać, bo nie wszystko jeszcze  wiem.

Nikt nie może mnie poniżać, krzywdzić też nie może mnie.

Dzieci wszystkich krajów świata pamiętajcie prawa swe!”

AKTUALNOŚCI PRZEDSZKOLNE

19 listopada, w naszym przedszkolu obchodziliśmy Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka uchwalony przez Sejm RP w 2014 roku. Z tej właśnie okazji w grupach odbyły się pogadanki na temat praw dziecka, o ich potrzebach oraz o roli rodziców i opiekunów. Dzieci dzieliły się swoimi własnymi spostrzeżeniami na temat powodów do radości i uśmiechu wśród dzieci oraz o tym co może powodować, że mały człowiek jest smutny i co mu sprawia przykrość. My jako przedszkole wierzymy, że dobrze ugruntowana wiedza dziecka, poczucie jego własnej wartości oraz świadomość swoich praw da dzieciom dobre podstawy do bycia w przyszłości wspaniałym człowiekiem, rodzicem i obywatelem.