XXI Bieg Papieski

Bieg Papieski w Porębie

W sobotę, 22 października odbył się w naszej szkole XXI Bieg Papieski. To coroczne wydarzenie upamiętnia inaugurację pontyfikatu polskiego papieża i ma na celu popularyzację sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych. Jan Paweł II, znany z aktywnego spędzania wolnego czasu, miłował bowiem sport i sportowców, pisał np. Sport ujawnia nie tylko możliwości fizyczne człowieka, ale i zdolności intelektualne i duchowe. Ma nie tylko siłę fizyczną i wydolność mięśni, ale ma także duszę i dlatego musi w pełni okazywać swe oblicze”.

„Sport nie jest celem, ale środkiem, może stać się czynnikiem współtworzącym cywilizację i służącym prawdziwej rozrywce, pobudzającym ludzi, by ujawniali swoje najlepsze strony”.

W Biegu Papieskim liczy się zatem nie tylko zwycięstwo, ale sam fakt udziału.

Tegoroczny bieg rozpoczęliśmy, jak co roku, wspólną modlitwą pod przewodnictwem ks. Jerzego Kulisia oraz ks. Tomasza Pawełczyka w Kościele pw. św. Jerzego w Porębie. Uroczystą mszę św. uświetnił poczet sztandarowy szkoły.

O godz. 10.00, na terenie Szkoły Podstawowej nr. 2 im. Jana Pawła II, rozpoczęła się druga część wydarzenia.  W biegu wzięli udział uczniowie z różnych placówek w naszej gminie (SP nr 1 im. Wojska Polskiego, SP nr 2 im. Jana Pawa II, Przedszkole Miejskie nr 1 , Świetlica Środowiskowa),
Bieg odbył się w kategoriach dziewcząt i chłopców, na następujących dystansach:
klasy VIII        – 600 m (6 okrążeń boiska o długości 100 m)
klasy VI-VII    – 500 m  (5 okrążeń boiska o długości 100 m)
kasy IV-V       – 400 m  (4 okrążenia boiska o długości 100 m)
klasy II-III       – 200 m (2 okrążenia boiska o długości 100 m)
klasy I             – 100 m (1 okrążenie boiska o długości 100 m)

kategoria 6-latki (dziewczynki i chłopcy)      – 40 m (bieg po prostej)
kategoria 5-latki  (dziewczynki i chłopcy)     – 30 m (bieg po prostej)
kategoria 3-4-latki (dziewczynki i chłopcy)  – 30 m (bieg po prostej)
kategoria “Open” (rodzice, opiekunowie dzieci biorących udział w imprezie) – 600 m (6 okrążeń boiska o długości 100 m)

Emocji w czasie biegów było dużo a zwycięzcami w poszczególnych kategoriach zostali:

Klasy VIII  Dziewczęta (600 m)
miejsce I    Julia Wojdas
miejsce II   Patrycja Tokarska
miejsce III  Nadia Kołton

Klasy VIII  Chłopcy  (600 m)
miejsce I    Patryk Pańczyk
miejsce II   Jan Grabowski
miejsce III  Kacper Basiak

Klasy VI-VII  Dziewczęta (500 m)
miejsce I    Natalia Miśta
miejsce II   Amelia Lalik
miejsce III  Lena Skop

Klasy VI-VII  Chłopcy  (500 m)
miejsce I    Marcin Sikora
miejsce II   Jakub Ciszewski
miejsce III  Kacper Mucha

Klasy IV-V  Dziewczęta (400 m)
miejsce I    Zuzanna Szlachta
miejsce II   Nina Korzekwa
miejsce III  Zofia Rok

Klasy IV-V Chłopcy  (400 m)
miejsce I    Michał Frączyk
miejsce II   Jakub Miśta
miejsce III  Maciej Kubicz

Klasy II-III  Dziewczęta (200 m)
miejsce I    Lena Mazur
miejsce II   Marcelina Gocyła
miejsce III  Daria Domagała

Klasy II-III  Chłopcy  (200 m)
miejsce I    Mateusz Wójcik
miejsce II   Tomasz Pustułka
miejsce III  Wojciech Baran

Klasy I  Dziewczęta (100 m)
miejsce I    Oliwia Pyc
miejsce II   Kinga Frączyk
miejsce III  Anna Kowal

Klasy I  Chłopcy  (100 m)
miejsce I    Mateusz Wolszczak
miejsce II   Marcel Smarzyński
miejsce III  Vladislaw Palienko

Kategoria 6-latki (40 m)
miejsce I    Marcel Lebiocki
miejsce II   Aleksander Gocyła
miejsce III  Anna Gardjew

Kategoria 5-latki (30 m)
miejsce I    Franciszek Gach
miejsce II   Wojciech Urzędniczek
miejsce III  Dominik Skwara

Kategoria 3,4-latki (30 m)
miejsce I    Jakub Bartliński
miejsce II   Iga Ciszewska
miejsce III  Kamil Merta

Kategoria “Open” (600 m)
miejsce I    Iwona Halik (Puchar ufundowany przez radnego powiatu zawierciańskiego 
                                          Karola Hadrycha)
miejsce II   Karina Skrobich
miejsce III  Ola Kasprzyk

Nagrodę Puchar Fair Play zdobył uczeń kl. I SP2, Stanisław Adamczyk, za uczciwe współzawodnictwo i prawdziwie sportową postawę.

Zwycięzcy poszczególnych kategorii zostali uhonorowani pucharami (miejsca I) i medalami (miejsca II i III), wszyscy uczestnicy biegu docenieni podziękowaniami, ponadto otrzymali wodę i słodki upominek ufundowany przez Klub Radnych „Jedność i Przyszłość”, a najmłodsi biorący udział również medalami.
Dyrektor SP nr 2 w Porębie, pani Małgorzata Dychus, wręczyła medale także naszym gościom, którzy swoją obecnością uświetnili uroczystość organizowaną przez szkołę.

Czas zawodów umiliła nam szkolna kawiarenka, w której na wszystkich czekał gorący poczęstunek ufundowany przez Firmę Viking oraz przez Panią Iwonę Rej, napoje oraz pyszne słodkie desery ufundowane przez rodziców Naszych uczniów.

Dodatkową atrakcją w tym dniu była obecność Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie Poręby – Wszyscy chętni mogli porozmawiać ze strażakami i zobaczyć wóz strażacki z bliska.

Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom współuczestniczącym, dopingującym, uczniom, rodzicom, zaproszonym gościom, sponsorom, Pani Dyrektor szkoły oraz wszystkim jej pracownikom za pomoc w organizacji Biegu Papieskiego.
Szczególne podziękowania składamy:
Burmistrzowi Miasta Poręba panu Ryszardowi Spyrze,
Skarbnikowi Miasta Poręba pani Joannie Mucha,
Klubowi “Jedność i Przyszłość”,
Prezesowi MPWiK panu Mariuszowi Grabarczykowi,
Radnemu Powiatu zawierciańskiego panu Karolowi Hadrychowi,
Panu Tomaszowi Kwapiszowi, firmie Viking,
Pani Iwonie Rej Catering,
Panu Ryszardowi Mizerze, firmie Probud,
Księdzu Jerzemu Kulisiowi,
Panu Robertowi Bijakowi,
Centrum Inicjatyw Lokalnych – Program Działaj Lokalnie,
Radnemu Jarosławowi Machurze,
Panu Kamilowi Janikowskiemu,
Pani Dominice Pytlik,
Pani Joannie Pelińskiej,
Firmie Jurarescue,
Posterunkowi Policji w Porębie,
OSP Poręba, OSP Górka, OSP Niwki
,
Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce


– Dziękujemy za Waszą nieocenioną pomoc i za to, że zawsze możemy na Was liczyć.

Do zobaczenia za rok!