Bankowcy dla Edukacji Finansowej Dzieci i Młodzieży BAKCYL

Uczniowie klasy VIII wzięli udział w projekcie edukacyjnym Bankowcy dla Edukacji Finansowej Dzieci i Młodzieży BAKCYL, którego celem jest podnoszenie poziomu wiedzy z zakresu ekonomii, cyberbezpieczeństwa oraz inspirowanie świadomych działań i budowanie właściwych postaw w zakresie przedsiębiorczości.